DANH SÁCH ỦNG HỘ

HỌC BỔNG ĐẠI BI - TÀI TRỢ HỌC SINH NGHÈO VIỆT NAM

(niên khóa 2023 - 2024)

 

(Danh sách này được bắt đầu cho niên khóa mới của các em học sinh nhận học bổng tại VN, 2023-2024; quư vị muốn xem lại danh sách cũ, xin bấm vào "Danh sách ủng hộ Học Bổng Đại Bi" và "Danh sách ủng hộ Học Bổng Đại Bi niên khóa 2022-2023")

Chúng tôi đă nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quư bạn đạo, tuần tự theo danh sách như sau.

 

 TÊN

 ỦNG HỘ

NGÀY

GHI CHÚ
 SƯ CÔ TÀO KHÊ (MỸ) $200 USD 06.08.2023  
 GĐ. CHÚC HIẾU (VN) 500.000 VNĐ

06.08.2023

 
 GĐ. TUỆ ĐỨC (MỸ) $670 USD 23.08.2023 Bảo trợ học phí Học kỳ 1, niên khóa 2023-2024: em Lữ Thị Nhiều
 TÂM HỶ - CÁT TƯỜNG (MỸ) $350 USD  15.09.2023 Bảo trợ học phí Học kỳ 1, niên khóa 2023-2024: em Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Mó Ta Noang
 ĐỨC PHÚ - DUNG NGUYỄN (MỸ) $350 USD 15.09.2023 Bảo trợ học phí Học kỳ 1, niên khóa 2023-2024: em Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Mó Ta Noang
 GĐ. CHÚC HIẾU (VN) 500.000 VNĐ

21.09.2023

 

TỔNG CHI:

(từ 06/8/2023 - 11/10/2023)

     - 27,646.000 USD

TỒN QUỸ (tính đến 11/10/2023)

     127.056.800 VNĐ

 TÂM MINH - VƯƠNG THÚY NGA (MỸ) $100 USD

12.10.2023

 
 NGUYỄN THỊ ĐIẾP (VN) 400.000 VNĐ

13.10.2023

 
 LÊ THỊ MỸ (MỸ) $100 USD

03.11.2023

 
 GĐ. TUỆ ĐỨC (MỸ) $550 USD 10.01.2024 Bảo trợ học phí Học kỳ 2, niên khóa 2023-2024: em Lữ Thị Nhiều
 TÂM HỶ - CÁT TƯỜNG (MỸ) $350 USD  20.01.2024 Bảo trợ học phí Học kỳ 2, niên khóa 2023-2024: em Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Mó Ta Noang
 ĐỨC PHÚ - DUNG NGUYỄN (MỸ) $350 USD 20.01.2024 Bảo trợ học phí Học kỳ 2, niên khóa 2023-2024: em Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Mó Ta Noang
 ĐINH THỊ THU (VN) 500.000 VNĐ

20.01.2024

 
 SƯ CÔ THÍCH NỮ NGUYÊN HUYỀN (VN) 1.000.000 VNĐ

17.02.2024

 
 TẠ THỊ HỒNG THI (VN) 200.000 VNĐ

25.02.2024

 
 VƠ THỊ THU THỦY (VN) 3.000.000 VNĐ

04.04.2024

 
 GĐ. CHÚC HIẾU (VN) 500.000 VNĐ

08.04.2024

 
 SƯ CÔ THÍCH NỮ NGUYÊN HUYỀN (VN) 1.000.000 VNĐ

13.05.2024

 
 GĐ. TUỆ ĐỨC (MỸ) $125 USD 07.06.2024 Bảo trợ học phí mùa Hè 2024: em Lữ Thị Nhiều

TỒN QUỸ:  

      133,157.300 VNĐ + $1,575 USD

 

CHÂN THÀNH CẢM TẠ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ QUƯ ĐẠO HỮU TỪ HẢI NGOẠI

VÀ TRONG NƯỚC, ĐĂ THƯƠNG NGHĨ, TÀI TRỢ CHO MẦM NON TƯƠNG LAI Ở QUÊ NHÀ.

 

---oOo---

 

Quỹ bảo trợ thành lập với tên gọi "HỌC BỔNG ĐẠI BI"

và dưới sự điều hành, giúp đỡ liên lạc ở hải ngoại:

VINH HAO

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840

Chi phiếu xin ghi ở phần Memo:

"HỌC BỔNG ĐẠI BI"

 

Tại Việt Nam, Con/Ngọc Lăm sẽ tiếp nhận tài chính quỹ chỉ qua tài khoản:

SC NGỌC LĂM

Nguyễn Thị Diệu Tâm

Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nam Sài g̣n

Số tài khoản: 0909642500

Với nội dung: HỌC BỔNG ĐẠI BI

 

Mọi thông tin liên lạc với Con/Ngọc Lăm

về các trường hợp xin học bổng và tài chính quỹ sẽ qua:

Email: ngoclam.hoidaibi@gmail.com

Viber: 909642500

 

_()_

 

MỜI ĐỌC:

 

THƯ NGỎ VỀ QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI - TÀI TRỢ HỌC SINH NGHÈO VIỆT NAM

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HBĐB NIÊN KHÓA 2022-2023

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HBĐB NIÊN KHÓA 2023-2024

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HBĐB NIÊN KHÓA 2024-2025

 

THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT CHO THÀNH VIÊN THỨ 01 "HỌC BỔNG ĐẠI BI" (16.01.2021)

THÀNH VIÊN THỨ 2 QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI (09.04.2021)

THĂM VÀ TẶNG HỌC BỔNG ĐẠI BI CHO THÀNH VIÊN 01 & 02 (03.05.2021)

TẶNG 10 SUẤT HỌC BỔNG ĐẠI BI ĐẾN HỌC SINH VÙNG NÚI (04.05.2021)

THÀNH VIÊN THỨ 3 & 4 QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI (25.5.2021)

TRAO HỌC BỔNG CHO 2 HỌC SINH Ở NGHỆ AN (17.8.2021)

 

XÂY NHÀ ĐẠI BI 01 (18.02.2021)

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ XÂY NHÀ ĐẠI BI

 

HỌC BỔNG ĐẠI BI DÀNH CHO HỌC SINH NGHÈO SÀI-G̉N (23.7.2021)

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỌC BỔNG ĐẠI BI DÀNH CHO HỌC SINH NGHÈO SÀI-G̉N

BÁO CÁO THU-CHI VÀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CỦA HỌC BỔNG ĐẠI BI (30.9.2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP NIÊN KHÓA 2021-2022 & TỔNG KẾT THU-CHI QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI (12.6.2022)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC KHOẢN CHI ĐẦU NIÊN KHÓA 2022-2023 VÀ TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI VÀO QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI

THƯ TR̀NH BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ TÀI CHÁNH QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI (24.7.2023)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC KHOẢN CHI ĐẦU NIÊN KHÓA 2023-2024 VÀ TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI VÀO QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ TÀI CHÁNH THU-CHI QUỸ HỌC BỔNG ĐẠI BI KẾT THÚC NIÊN KHÓA 2023 - 2024